Nastavení souborů cookies

Respektujeme tvé právo na soukromí a podporujeme tě v tom, aby sis mohl nastavit cookie a funkce sledování. Pro více informací se, prosím podívej na naše Cookie Policy and our Privacy Policy. Zablokování některých možností může snížit množství nabízených funkcí a nebo mít dopad na základní funkce na naší stránce.Nezbytně nutné soubory cookies

Svůj prohlížeč můžeš nastavit tak, že budou cookies zablokovány, nebo se zobrazí upozornění. Naše služby nemohou být nicméně bez nezbytně nutných cookies používány. Funkce jako je uložení Tvého nastavení ochrany osobních údajů nebo přihášení se do členského obsahu není bez uložení odpovídajících informací možné. Směrnice o souborech cookies

Marketingové soubory cookies

Tyto soubory cookies slouží k přizpůsobení reklamních nabídek tak, aby pro Tebe byly relevantní a odpovídaly tvým osobním zájmům. Anonymizované informace o uživatelých, kteří se na naše stránky přihlásili prostřednictvím reklamy, mohou být poskytnuty i reklamnímu partnerovi za účelem optimalizace návštěvnosti a počtu návštěvníků. K získání informací o tvých reakcích na reklamní obsah, mohou být z naší strany, či ze strany našich reklamních partnerů použity soubory cookies. Reklama, kterou vidíš na internetu, může být přizpůsobena Tvým potřebám tak, že vidíš reklamy, které vychází z Tvých zájmů. Tyto by se zároveň neměly neustále opakovat. Pomocí cookies je nám a našim reklamním partnerům umožněno optimalizovat reklamu a např. zjistit, kolik osob konkrétní reklamu otevřelo. Cookies mohou používat i partneři, aby mohly být tvoje informace propojeny s informacemi z různých zdrojů a mohl tak být vytvořen profil Tvých zájmů - tímto způsobem Ti následně mohou být zobrazovány relevantní reklamy i na jiných webových stránkách. Nepovolíš-li tyto cookies, budou zobrazované reklamy pravděpodobně méně odpovídat Tvým zájmům. Chceš-li se dozvědět více o našich marketingových cookies, o tom, jak jsou využávány a jak je možné je vypnout, klikni na následující link, který tě nasměruje přímo na naše směrnice ohledně používání cookie. Cookie policy

Analytické soubory cookies

S pomocí těchto cookies můžeme počítat návštěvníky a analyzovat využití naší nabídky. Používáme to k neustálému zlepšování kvality našich stránek a tím k zajištění lepší uživatelské zkušenosti. Pomáhají nám průběžně analyzovat využití naší nabídky a lépe porozumět používání jednotlivých funkcí a obsahu. To nám umožňuje lépe a rychleji identifikovat populární obsah a funkce a upřednostňovat je pro naše uživatele. To nám také pomáhá optimalizovat obsah, který nejlépe vyhovuje jejich zájmům. Zásady používání souborů cookie

Přijmout vybrané
Podmínky užití

§ 1 Rozsah platnosti.

(1) Následující Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi dateyard AG, Rothusstrasse 23, 6331 Hünenberg, Switzerland (dále „DATEYARD“) jako společností nabízející internetovou platformu zhaverande.cz a osobami, které jsou na zhaverande.cz registrovány (dále „Uživatel"). Rozhodující je vždy znění platné v době uzavření smlouvy. Smluvním jazykem je němčina.

(2) Pravidla odlišující se od těchto obchodních podmínek, zejména obchodní podmínky uživatele mohou být účinnou součástí uživatelského vztahu pouze tehdy, jestliže společnost DATEYARD jejich platnost výslovně potvrdí. To platí i pro vedlejší dohody, které pracovníci společnosti DATEYARD uzavřou.

(3) DATEYARD si vyhrazuje právo na dodatečnou změnu Všeobecných obchodní podmínek bez uvedení důvodů. Pokud tohoto práva využije, zašle svým uživatelům nové Všeobecné obchodní podmínky elektronicky nejméně dva týdny před termínem nabytí jejich platnosti. Pokud uživatel nevznese proti těmto novým Všeobecným obchodním podmínkám odpor, považují se tyto změněné podmínky za akceptované. Společnost DATEYARD je oprávněna smluvní vztah s uživatelem bez prodlení vypovědět, pokud uživatel využije svého práva na vznesení odporu. V případě změny Všeobecných obchodních podmínek však společnost DATEYARD uživatele při jejich zaslání znovu na možnost okamžité výpovědi upozorní.

§ 2 Rozsah plnění

(1) DATEYARD provozuje zhaverande.cz jako komunikační platformu, jejímž prostřednictvím mají uživatelé, kromě jiného, možnost prezentovat se na internetu a hledat zájemce o partnerství, přátelství, jednorázovou schůzku nebo nezávazné schůzky.

(2) Uživatel se výslovně upozorňuje na to, že zhaverande.cz slouží k vlastní prezentaci a prohlížení profilů ostatních registrovaných členů. Svou přihláškou uživatel prohlašuje, že souhlasí tím, aby společnost DATEYARD údaje uvedené uživatelem v jeho profilu poskytovala třetím osobám. Uživatel se dále upozorňuje na to, že zhaverande.cz obsahuje tzv. srovnávací systém. Profily uživatelů jsou přitom porovnávány s profily ostatních uživatelů, čímž dochází ke vzniku informací o kompatibilitě jednotlivých uživatelů. Na základě shodných uživatelských profilů zhaverande.cz zpracuje návrhy na partnera a individualizované seznamy vyhledaných výsledků.

(3) DATEYARD nabízí užívání platformy zhaverande.cz zdarma i uzavření placeného prémiového členství. Užívání zdarma nabízí uživateli jednu omezenou funkci. Uživatel má však kdykoli možnost změnit neplacené užívání za placené prémiové členství, v jehož rámci může využívat prémiové funkce (rozšířené vyhledávání, psaní zpráv a odpovídání na zprávy).

§ 3 Smluvní strany

(1) DATEYARD uzavírá smlouvy výhradně s fyzickými osobami, které jsou bez omezení způsobilé k právním úkonům a které dosáhly věku 18 let.

(2) Akceptováním těchto Všeobecných obchodních podmínek uživatel potvrzuje svou plnoletost.

§ 4 Uzavření smlouvy

(1) Užívání služeb zhaverande.cz vyžaduje přihlášení, při kterém uživatel uvádí nejméně svoji e-mailovou adresu. Uživatel obdrží od DATEYARD e-mail, který potvrzuje doručení jeho dat a zřízení jeho uživatelského účtu. V tomto e-mailu je uveden odkaz, jehož pomocí získává vlastník e-mailové adresy přístup k uživatelskému účtu. Bezplatné služby pro bezplatné užívání jsou schváleny již uvedením e-mailové adresy.

(2) Pokud si zákazník přeje využívat placené služby zhaverande.cz, zvolí na svém uživatelském účtu balíček s požadovanou dobou užívání, požadovaný způsob platby a stisknutím tlačítka pro objednávku odešle závaznou nabídku k uzavření smlouvy o placených službách. DATEYARD zašle a-mail s potvrzením přijetí této nabídky a tím potvrdí uzavření smlouvy.

§ 5 Ceny

(1) Vytvoření profilu a základní verze vyhledávací funkce zhaverande.cz jsou zásadně bezplatné.

(2) Při přihlášení k placeným službám musí být provedena úhrada uvedená v rámci procesu objednávky podle toho, jaký časový balíček si uživatel přeje.

§ 6 Smluvní doba a ukončení

1. Smluvní služby poskytuje DATEYARD po dobu trvání smlouvy, tj. od uzavření smlouvy do konce smlouvy.

2. Smlouva o bezplatném členství se uzavírá na dobu neurčitou a lze ji kdykoli vypovědět bez jakýchkoli lhůt pro ukončení.

3. Doba placeného členství (prémium) odpovídá období uvedenému v popisu balíčku nebo období zvolenému uživatelem při objednávce balíčku (počáteční doba). Počáteční období je maximálně dvouleté. Pokud není členství ukončeno na konci počátečního období, prodlužuje se smlouva na dobu neurčitou (prodloužení smlouvy). Výpovědní lhůta, nebo byla-li při zakoupení placeného přístupu uvedena jiná lhůta, pro členství s dobou trvání nejvýše jeden měsíc: 14 dnů a pro členství s dobou trvání delší než jeden měsíc: 30 dnů.

4. Není-li v oznámení o ukončení uvedeno jinak, bezplatné členství trvá i po skončení prémiového členství a vyžaduje samostatné ukončení. Po ukončení členství DATEYARD zablokuje profil uživatele a zpracuje údaje v něm uložené pouze v omezeném rozsahu. Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou existovat žádné zákonné doby uchovávání a údaje již nebudou nutné pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

5. Právo na předčasné ukončení z dobrého důvodu zůstává nedotčeno. Důležitý důvod pro ukončení může být pro DATEYARD zejména v případě, že uživatel (a) zásadně nebo opakovaně neplní závazky nebo (b) porušuje jiné smluvní povinnosti. Pokud důležitým důvodem výpovědi je porušení povinnosti uživatelem, může DATEYARD požadovat náhradu za předčasné ukončení smlouvy. To neplatí, pokud uživatel za porušení povinnosti neodpovídá.

6. Ukončení úplatného smluvního vztahu musí být provedeno v textové podobě. Aby mohla být výpověď úspěšně zpracována, musí obsahovat celé jméno, název službu, e-mailovou adresu použitou pro registraci a uživatelské jméno. Storno lze zaslat e-mailem na adresu support@datehelpdesk.com. Ten obsahuje všechny kontaktní údaje a políčka, která je třeba vyplnit pro úspěšné ukončení placené smlouvy. Chcete-li uložit nebo vytisknout výpovědní formulář, klikněte prosím sem . Ukončení členství potvrdí DATEYARD e-mailem na adresu uloženou v profilu.

§ 7 Platební podmínky / splatnost platby

(1) DATEYARD nabízí uživateli různé možnosti, jak společnosti DATEYARD zaplatit dlužnou částku. Patří sem, nikoli výhradně, platba kreditní kartou nebo platba k tíži žirového účtu. Přihlášením a uvedením údajů o svém bankovním spojení, resp. údajů o kreditní kartě uděluje uživatel společnosti DATEYARD zmocnění k inkasu v případě vystavování vrubopisů, resp. odúčtování z kreditní karty.

(2) Pokud by uživatel byl úhradou v prodlení nebo došlo k jiným problémům s platbou, vyhrazuje si DATEYARD právo zatížit zvolený platební prostředek splátkami. Uživatel uděluje společnosti DATEYARD v tomto smyslu zmocnění k inkasu splátek.

(3) Platby jsou splatné při uzavření smlouvy.

§ 8 Vrácení vrubopisu / prodlení a poplatky za upomínku

(1) Pokud by uživatel své zmocnění k inkasu odvolal, uhradí společnosti DATEYARD zvýšené náklady. Ostatní výdaje, které zaviní uživatel, zejména náklady na zpracování, např. vrácení vrubopisů nebo jiné náklady vzniklé v souvislosti s nedostatečným krytím na účtu, musí uhradit uživatel. Náklady, které vznikají společnosti DATEYARD a které musí uživatel uhradit, vyplývají z následujícího ceníku:

(a) Náklady na vrácení vrubopisu: 12,50 €

(b) Náklady při stornu kreditní karty: 35,00 €

(c) Náklady upomínky pro každý stupeň upomínky: 2,50 €

Uživateli zůstává vyhrazeno prokázání nižších nákladů.

(2) Jestliže uživatel svůj účet nevyrovná ani přes splatnost a upomínku zaslanou společností DATEYARD, dostává se do prodlení. Dlužná částka se během doby prodlení úročí. Pohledávka bude předána agenturu pro vymáhání pohledávek a za zpracování bude účtován poplatek ve výši 4,50 EUR. Dlužník rovněž nese náklady za agenturu pro vymáhání pohledávek.

§ 9 Povinnosti uživatele

- viz také zásady pro poskytovatele obsahu a používání  

(1) Každý uživatel je sám odpovědný za data, která poskytne o své osobě.

(2) Uživatel zaručuje, že data uvedená v jeho uživatelském profilu odpovídají pravdě a popisují jeho osobu.

(3) Každý uživatel je povinen uchovávat v tajnosti e-maily nebo jiná data uživatelů, která získá v souvislosti s užíváním zhaverande.cz a bez předchozí dohody je nezpřístupní třetím osobám. Totéž platí pro předávání telefonních a faxových čísel, bytových a e-mailových adres a/nebo URLs jiných uživatelů. Je rovněž zakázáno předávání jakýchkoli údajů o třetích osobách.

(4) Uživatel se kromě toho zavazuje, že služby zhaverande.cz bude užívat v souladu se zákonem. Zaručuje zejména, že

nebude rozšiřován ponižující, pobuřující nebo pornografický materiál a informace;

nebudou rozšiřovány obsahy nebo fotografie příčící se dobrým mravům, obscénní, ohrožující mládež nebo s radikálním pravým/levým politickým zaměřením;

služby nebudou používány pro ohrožení nebo obtěžování jiných osob a porušování jejich práv (vč. jejich osobnosti);

nebudou slibovány nebo požadovány peníze, resp. peněžitá plnění;

služby nebudou používány způsobem, který negativně ovlivňuje využitelnost nabídek;

nebudou nahrávána žádná data, která obsahují virus a/nebo software či jiný materiál chráněný autorským právem, ledaže taková práva náleží uživateli nebo má potřebné prohlášení o souhlasu vlastníka práv;

nebudou zachycovány e-maily nebo prováděny pokusy o jejich zachycení;

nebudou rozesílány žádné řetězové dopisy;

§ 10 Zákaz průmyslového nebo obchodního užívání

(1) DATEYARDnabízí své služby na zhaverande.cz výhradně pro soukromé účely.

(2) Je zakázáno používat komunikační platformu zhaverande.cz k nabízení jakéhokoli zboží a služeb, podávání nabídek nebo uvádění odkazů na nabídku dosažitelnou na jiném místě.

(3) Uživatel prohlašuje, že získaná data třetích osob nepoužije pro reklamní účely.

§ 11 Důsledky porušení povinností

(1) Přestupek vůči výše uvedeným povinnostem opravňuje DATEYARD k okamžité výpovědi smlouvy a okamžitému zablokování přístupu dotčeného uživatele k databázi zhaverande.cz. Přestupek může dále mít občanské, resp. trestně právní důsledky.

(2) Společnost DATEYARD je navíc oprávněna jednotlivé uživatele bez udání důvodů zcela nebo částečně vyloučit ze svých služeb. Jestliže uživatel využívá placené služby, obdrží v okamžiku vyloučení náhradu za již zaplacené a nevyužité platby.

§ 12 Odpovědnost

(1) DATEYARD nepřebírá odpovědnost za obsah profilu uživatelů. Společnost nemá žádnou kontrolu nad správností a bezpečností informací, které si uživatelé vyměňují nebo které uživatelé uvádějí ve svých profilech.

(2) DATEYARD nepřebírá žádnou odpovědnost za správnost uživatelských profilů vytvořených ve srovnávacím systému a jejich vyhodnocení s ohledem na kompatibilitu s ostatními uživateli. DATEYARD přitom odpovídá pouze za zprostředkování kontaktu, nikoliv za úspěšný kontakt.

(3) DATEYARD dále nepřebírá žádnou odpovědnost za finanční nebo jiné, nikoli fyzické škody, které mohou být uváděny do souvislosti s zhaverande.cz, ledaže by byly způsobeny společností DATEYARD úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

(4) DATEYARD neodpovídá navíc zejména za získání znalostí o osobních datech uživatelů nepovolanými třetími osobami (například v důsledku nepovolaného přístupu „hackerů“ do databáze), ledaže by DATEYARD toto nepovolané získání znalosti osobních dat umožnila úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

(5) DATEYARD rovněž neodpovídá za to, jestliže třetí osoba zneužije údaje a informace, které jí uživatel zpřístupnil.

§ 13 Osvobození

(1) Vnitřní vztah mezi uživateli se společnosti DATEYARD netýká.

(2) Každý uživatel proto zprošťuje společnost DATEYARD jakékoli odpovědnost a všech závazků, výdajů a nároků na náhradu, které například vyplývají ze škod způsobených zlou pomluvou, urážkou, porušením práv osobnosti ostatními uživateli.

§ 14 Technické vady

(1) DATEYARD nepřebírá záruku za trvalou disponibilitu své webové stránky a její technickou funkčnost.

(2) Společnost DATEYARD neodpovídá zejména za chyby v kvalitě přístupu k zhaverande.cz v důsledku vyšší moci nebo událostí, které společnost DATEYARD nezavinila.

§ 15 Odpovědnost za vady při placeném užívání služeb


(1) Práva a povinnosti vyplývající z vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními §1914 až §1925 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

(2) DATEYARD odpovídá za to, že od aktivace placeného užívání služeb je uživatel oprávněn využívat funkci rozšířeného vyhledávání, psát zprávy dalším uživatelům a odpovídat na zprávy dalších uživatelů. V případě, že tyto rozšířené funkce nejsou dostupné, je uživatel oprávněn uplatnit práva z vadného plnění oznámením, k jehož zaslání může využít kontaktní formulář umístěný v sekci Podpora na internetové platformě zhaverande.cz. Je-li vada odstranitelná, může se uživatel domáhat opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li užívat rozšířené funkce placeného užívání služeb, může uživatel od smlouvy odstoupit, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

§ 16 Jurisdikce a rozhodné právo


Platí právo Švýcarské konfederace. Švýcarské kolizní právo nebude aplikováno. Tím nejsou dotčena závazná zákonná ustanovení, která jsou pro spotřebitele v místě bydliště nebo obvyklého bydliště spotřebitele výhodnější. Jako místo příslušnosti je dohodnut místně a věcně příslušný soud ve Švýcarsku v kantonu Zug. Pokud jste spotřebitel s bydlištěm v Evropské unii, může se v případě potřeby a pokud jde o kogentní ustanovení použít také právo země, ve které máte bydliště.

§ 17 Urovnání sporu

Evropská komise poskytuje platformu pro řešení sporů (OS) online. Platformu najdete na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Upozorňujeme na to, že nejsme ze zákona povinni a ani připraveni k účasti na procesu urovnání sporů před spotřebitelským smírčím orgánem.

DATEYARD tímto informuje uživatele, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem Praha 1, Štěpánská 796/44, PSČ 110 00, internetové stránky http://www.coi.cz/.

§ 18 Právo na odstoupeníJste oprávněni od této smlouvy odstoupit do čtrnácti dnů bez uvedení důvodů.


Lhůta pro odstoupení činí čtrnáct dnů ode dne uzavření smlouvy.

Abyste mohli své právo na odstoupení využít, musíte nás (dateyard AG, Rothusstrasse 23, 6331 Hünenberg, Switzerland) informovat jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Můžete použít připojený vzor formuláře pro odstoupení, avšak není to předepsáno.

Pro zachování lhůty pro odstoupení postačí, jestliže sdělení o výkonu práva na odstoupení odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení.

Důsledky odstoupeníPokud od této smlouvy odstoupíte, vrátíme Vám všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste zvolili jiný způsob dodání, než námi nabízenou výhodnou standardní dodávku), a to bez prodlení, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno Vaše sdělení o odstoupení od smlouvy. Pro vrácení peněz použijeme stejný platební prostředek, který jste využili pro původní transakci, ledaže by s Vámi byl výslovně dohodnut jiný způsob. V žádném případě Vám za tuto zpětnou platbu nebudeme účtovat poplatky.

Jestliže jste požadovali, aby služby začaly již během lhůty pro odstoupení, musíte nám zaplatit přiměřenou částku, která odpovídá podílu služeb provedených až do okamžiku, ke kterému jste nás informovali o výkonu práva na odstoupení podle této smlouvy v poměru k celkovému rozsahu služeb předpokládaných smlouvou.

Na Vaše výslovné přání zahájíme služby na základě placené smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení, pokud budete současně souhlasit s tím, že tím Vaše právo na odstoupení zaniká a potvrdíte, že je Vám tato skutečnost známa.

K odstoupení od smlouvy můžete použít také následující vzorový formulář pro odstoupení.

Adresátdateyard AGRothusstrasse 23, 6331 Hünenberg, Switzerland

E-mail: support@datehelpdesk.com

Tímto já/my () odvolávám(e) mnou/námi () uzavřenou smlouvu o koupi následujícího zboží/poskytnutí následujících služeb ()

– objednáno dne ()/obdrženo dne ()– jméno spotřebitele/spotřebitelů– adresa spotřebitele/spotřebitelů– podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze při písemném sdělení)– datum

(*) Nehodící se škrtněte.